Spremembe v ponudbi mobilnih storitev Telekoma Slovenije s 15. 6. in 1. 7. 2017

13. 5. 2017 | 444 Views

Spremembe v ponudbi mobilnih storitev Telekoma Slovenije s 15. 6. in 1. 7. 2017

logo-telekom-slovenije-trans-254x100Obveščamo vas, da bodo v  skladu z Uredbo EU o ukrepih za enotni evropski trg (Uredba št. 2015/2120 z dne 25. 11. 2015) in izvedbeno Uredbo EU (Uredba št. 2016/2286 z dne 15. 12. 2016), od 15. 6. 2017 dalje, ko stopita v veljavo navedeni uredbi, spremenjen način obračunavanja mobilnih storitev znotraj držav območja EU- tarife.

1. Sprememba obračunavanja mobilnih storitev gostovanja v območju držav z EU tarifo

V skladu z Uredbo EU o ukrepih za enotni evropski trg (Uredba št. 2015/2120 z dne 25. 11. 2015) in izvedbeno Uredbo EU (Uredba št. 2016/2286 z dne 15. 12. 2016) se 15. junija 2017 spremeni način obračunavanja mobilnih storitev gostovanja v območju držav z EU tarifo (v nadaljevanju: območje z EU tarifo): Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper (grški del), Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Gibraltar, Grčija, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija, Latvija, Liechtenstein, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Španija, Švedska, Velika Britanija, Severna Irska in Vatikan.

Spremembe obračunavanja mobilnih storitev med gostovanjem v območju z EU tarifo, ki s 15. junijem stopijo v veljavo, so naslednje:

Obračun posameznih storitev, opravljenih med gostovanjem v območju z EU tarifo, je enak kot v Sloveniji.

Zakupljene enote mobilnih storitev za uporabo v Sloveniji (klici, sporočila, mobilni prenos podatkov) veljajo pod enakimi pogoji tudi med gostovanjem v območju z EU tarifo, in sicer:

 • Zakupljene minute (razen zakupljenih minut znotraj mobilnega omrežja Telekoma Slovenije) veljajo tudi za odhodne klice znotraj območja z EU tarifo.
 • Zakupljena sporočila SMS veljajo tudi za poslana sporočila iz območja z EU tarifo.
 • Zakupljena sporočila MMS veljajo tudi za poslana sporočila iz območja z EU tarifo, pri tem pa se za vsak poslan ali prejet MMS znotraj območja z EU tarifo obračuna prenos podatkov, ki se odšteva od zakupljene količine prenosa podatkov posameznega paketa.
 • Zakupljene količine prenosa podatkov posameznega paketa se v skladu z zgoraj navedenima Uredbama lahko uporabljajo v območju z EU tarifo v celoti oziroma do določene količine (politika poštene uporabe, v nadaljevanju: PPU) brez dodatnih stroškov. Za uporabo nad s PPU določeno količino prenosa podatkov do porabe vseh zakupljenih količin se obračuna pribitek v višini 0,0092 EUR na 1 MB (cena z DDV). Po porabi celotne zakupljene količine se prenos podatkov obračuna po ceniku posameznega paketa.

Seznam paketov, za katere v območju z EU tarifo velja PPU, z vključeno količino prenosa podatkov brez dodatnih stroškov

Cene odhodnih klicev v države izven območja z EU tarifo ter klicev na posebne, komercialne in premijske številke, tudi pri tovrstnih klicih na območju z EU tarifo, ostanejo nespremenjene. Prav tako ostajajo nespremenjene cene klicev iz Slovenije v tujino, tudi v območje z EU tarifo.

Za lažje razumevanje uporabe zakupljenih količin mobilnih storitev v območju z EU tarifo podajamo dva različna primera:

Paket Enostavni A:

 • naročniki vključene enote storitev (500 enot) lahko porabijo za pogovore v vsa slovenska omrežja in za odhodne klice znotraj območja z EU tarifo in pošiljanje sporočil SMS. Po porabi plačujejo po ceniku.
 • Pri poslanih in prejetih sporočilih MMS znotraj območja z EU tarifo se prenos podatkov odšteva od skupne količine prenosa podatkov, zakupljene v paketu, in ne od količine, namenjeni za SMS/MMS.
 • 500 MB pa lahko naročniki porabijo za paketni prenos podatkov v Sloveniji in v območju z EU tarifo. Po porabi zakupljenih 500MB se prenos podatkov plačuje po ceniku.

Paket Brezskrbni B:

 • Neomejeni pogovori v Sloveniji in med gostovanjem znotraj območja z EU tarifo.
 • Neomejena sporočila SMS/MMS v Sloveniji in med gostovanjem znotraj območja z EU tarifo. Pri poslanih in prejetih sporočilih MMS znotraj območja z EU tarifo se prenos podatkov odšteva od skupne količine prenosa podatkov, zakupljenega v paketu, in ne od količine, namenjeni sporočilom SMS/MMS.
 • Prenos podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije in v območju z EU tarifo se naročnikom obračuna po ceniku navedenega paketa (0,01 EUR/MB), vendar ne več kot 5 EUR na mesec. Pri navedenem paketu je nastavljen limit prenosa podatkov s privzeto vrednostjo 20 GB (20.480 MB).
 • V okviru limita prenosa podatkov s privzeto vrednostjo 20.480 MB, je količina prenosa podatkov, ki je uporabnikom v območju z EU tarifo brez dodatnega stroška/pribitka na voljo, največ 5.660 MB.
  Tako na primer velja:
  – če pred odhodom v območje z EU tarifo porabite 5.000 MB prenosa podatkov v Sloveniji, imate za mobilni prenos podatkov med gostovanjem v območju z EU tarifo brez dodatnih stroškov na voljo 5.660 MB.
  – če pred odhodom v območje z EU tarifo porabite 18.000 MB prenosa podatkov v Sloveniji, imate za mobilni prenos podatkov med gostovanjem v območju z EU tarifo brez dodatnih stroškov na voljo še 2.480 MB.
  – če v Sloveniji ne porabite nič prenosa podatkov in nato v območju z EU tarifo porabite 6.660 MB, za 1.000 MB presežete 5.660 MB, kolikor jih imate na območju z EU tarifo na voljo brez dodatnih stroškov. Za teh 1.000 MB razlike plačate pribitek 0,0092 EUR za 1 MB, torej 9,2 evra (cena z DDV). Pri tem skupna poraba prenosa podatkov v območju z EU tarifo in v Sloveniji ne sme preseči v paketu zakupljenih 20.480 MB. Ob doseženem limitu prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije se prenos podatkov onemogoči.

Predplačniki/Mobi uporabniki

Spremembe obračunavanja mobilnih storitev med gostovanjem v območju z EU tarifo, ki s 15. junijem stopijo v veljavo, so naslednje:

 • Cene odhodnih klicev v države izven območja z EU tarifo in klicev na posebne, komercialne in premijske številke ostanejo nespremenjene. Ravno tako se klici iz Slovenije obračunajo nespremenjeno.
 • Morebitne zakupljene enote 30-dnevnih mesečnih zakupov (klici, sporočila, mobilni prenos podatkov) veljajo pod enakimi pogoji kot doma tudi v območju z EU tarifo, tako boste lahko vse zakupljene enote mobilnih storitev porabili brez dodatnih stroškov tudi v območju z EU tarifo. Po porabi zakupljenih količin se mobilne storitve obračunavajo po ceniku.
 • Morebitne zakupljene enote za prenos podatkov 1-dnevnega zakupa Mobilni internet Mobi 1 GB 1 dan bodo s 15. 6. 2017 na voljo le v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije, njihovo koriščenje v območju z EU tarifo ne bo možno in v nobenem primeru ne vpliva na obračun in ceno storitev, ki veljajo za gostovanje v območju z EU tarifo.

Cenik Mobi, ki stopi v veljavo 15. 6. 2017

2. Sprememba Posebnih pogojev uporabe mobilnih elektronskih komunikacijskih storitev

V četrtek, 15. junija 2017, pričnejo veljati spremenjeni Posebni pogoji uporabe mobilnih elektronskih komunikacijskih storitev.

V navedenih pogojih se spreminja:

 • Poglavje 1: dodana točka 1.5, ki se nanaša na gostovanje v Evropski uniji (Rome like at home-RLAH).
 • Poglavje 4: dodane točke od 4.1 do 4.6, ki se nanašajo na uporabo storitev v omrežjih operaterjev z EU tarifo zaradi uveljavitve Uredbe EU o ukrepih za enotni evropski trg (Uredba št. 2015/2120 z dne 25. 11. 2015) in izvedbene Uredbe EU (Uredba št. 2016/2286 z dne 15. 12. 2016).

Posebni pogoji uporabe mobilnih elektronskih komunikacijskih storitev, ki stopijo v veljavo 15. junija 2017

3. Sprememba cenika splošnih storitev

V soboto, 1. julija 2017, prične veljati spremenjen cenik splošnih storitev. Spremembe cenika se nanašajo na spremembo cen priključne takse, ki se pri paketih, kjer se je zaračunala, spreminja v ceno 10,95 evra (cena z DDV). Dodatno se spreminjajo tudi cene spremembe telefonske številke na naročnikovo zahtevo, spremembe naročniškega paketa, prenosa naročniškega razmerja, prehoda iz naročniškega razmerja v sistem Mobi, ponovnega vklopa na lastno zahtevo in v primeru blokade, zamenjave SIM-kartice ter prekinitve naročniškega razmerja.

Spremembe cenika splošnih storitev, ki stopijo v veljavo 1. 7. 2017

Naročniki, ki se z zgoraj navedenimi spremembami pod točko 1., 2. In 3. ne strinjajo, imajo do uveljavitve spremembe pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika. Tako so naročniki kljub odstopu dolžni plačati zapadle neporavnane račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave.

Hkrati imajo naročniki, ki so v okviru naročniškega razmerja prejeli terminalsko opremo po akcijski ceni, ob odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave možnost izbire:
1. da prejeto terminalsko opremo obdržijo in Telekomu Slovenije povrnejo znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, ali pa
2. da prejeto terminalsko opremo vrnejo Telekomu Slovenije v stanju, v kakršnem jim je bila izročena, ter plačajo uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Telekom Slovenije pa jim vrne kupnino.

Dodatne informacije so na voljo na prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na brezplačni telefonski številki 080 8000 ali 041 700 700.

Novice